Co dělají s odpady v zemi plných překvapení

0
633

Rusko bylo vždy jiné. A vždy bude, a to díky své dlouhé historii. Je zcela zjevné, že nejde úplně dobře přečíst a pochopit současnou podobu Ruska. Je to země, kde můžete mluvit o nenávisti, nebo potěšení, nikoli však v obou případech s lhostejností.

Kdo alespoň trochu Rusy zná, tak ví, že je to hrdý národ, navíc zvyklý trpět.

” Pokud se Rusko bojí, tak jen samo sebe, ale vnější nepřítel je vždy zatvrdí a semkne” – je to přesný výraz ve vztahu k Rusku, který charakterizuje podstatu ruského lidu.

Ale i v Rusku ve věku nadbytečné spotřeby a nerovnoměrného rozdělování finančních prostředků lidé začali rozhlížet více směrem na západ. Co dříve bylo nedostupné, nebo v omezeném množství, je dnes mnohem více a více vyžadováno a spotřebováváno.

Mnohem větší výběr potravin v krásných a barevných obalech. Více aut, protože teď je potřeba auto pro každého člena rodiny, více oblečení, ani nezáleží na kvalitě.

Vzhledem k rostoucí populaci je spotřeba stále velmi vysoká.

Soběstačnost a originalita, to byla dříve skutečná Ruská zvláštnost!

Životní úroveň v Rusku se snižuje, ale nároky spotřebitelů rostou, může to vypadat jako paradox, ale je to pravda.

Rostoucí schopnost Rusů, jako spotřebitelů, samozřejmě zaznamenává stále více a více vyprodukovaného odpadu do jejich života.

Vypořádat se s rostoucím tempem odpadů je dnes z relevantního hlediska problémem po celém světě, a to včetně Ruska.

V současné době, existují tři základní metody, které se používají při nakládání s odpady. Rusko, jako země plná překvapení, většinu svého vyprodukovaného odpadu zahrabe do země.

Další metodou v odpadovém žebříčku je spalování, ale nemůžeme zde hovořit o energetickém využití, protože mnoho odpadu je prostě spáleno jen tak.

Přes 80% veškerého komunálního odpadu v Rusku je jednoduše uloženo na skládkách. Náklady na tento způsob likvidace odpadů, jsou v současné době jedni z nejnižších. Na oficiálních ruských skládkách je dle odhadů uloženo asi 82 miliard tun různého odpadu. Po celé zemi je, ale mnoho nelegálních skládek a míst, kde je mnoho odpadů volně bez dohledu a jejich počet neustále roste, což způsobuje obrovské škody na přírodě.

Jedna z nelegálních skládek v Rusku

Pouze 3% z produkce komunálních odpadů se vztahují k průmyslové výrobě. Tento způsob likvidace průmyslového odpadu je zdaleka nejméně nebezpečný, ale problém spočívá v konstrukci a vybavenosti těchto podniků, konkrétněji, že je potřeba investovat do tohoto průmyslového sektoru.

Na území Ruské federace se již pracuje na zařízeních pro zpracování průmyslových odpadů, tedy na odpady z různé výroby, kde se třídí a upravují na druhotné suroviny. Zatímco tento recyklační průmysl je teprve na samotném začátku svého vývoje, tak dnes jen 35% tohoto druhu odpadu prochází kvalitním zpracováním.

Třídící linka na separovaný sběr odpadu

Investoři zatím nemají zájem na rozvoji tohoto hospodářského odvětví, aniž by viděli pro sebe, velké ekonomické přínosy.

Rusko je, tak bohatá země na přírodní zdroje, že není potřeba hledat nebo vytvářet alternativní surovinové zdroje, jako v jiných zemích!

Proto bude stálé výhodnější v Rusku odpady uložit na skládku.

Velkým problémem je, že mnoho odpadů se dostává do odpadních vod a řek, což způsobuje nenapravitelné škody na životním prostředí celé naší planety.

Jeden z nečištěných přítoků do řeky Volhy

Bohužel to není jenom problém Ruska, ale celosvětový , a to je třeba řešit na globální úrovni.

Autor a zdroje: Dr. Елена Стрилец

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím zadejte svůj komentář!
Please enter your name here